Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály

A Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály alapvetően két kutatási irányzat köré szerveződik.

A Családformák és társadalmi nemek irány a szociológia és az interdiszciplináris társadalomtudományok nemzetközi és magyar gyakorlatában használt elméletek és módszerek széleskörű alkalmazásával a családszociológia (családszerkezet, kommunikáció, gyermekvállalás), a nemi alapú és LMBTQ előítéletek, diszkrimináció és erőszak, a személyes kapcsolathálók és barátság, a nemzedékek közötti szolidaritás, továbbá a társadalmi nemi normák és szerepek területén végez vizsgálatokat. 

 A Hálózatkutatás és „nagy adat” kutatási irány abból a feltételezésből indul ki, hogy a társadalomtudományok, és ezen belül a szociológia terültén napjainkban "csendes" módszertani forradalom zajlik. A különböző társadalmi hálózatok dinamikájának, belső struktúráinak és egyéb jellegzetességeinek tanulmányozása egy ideje már az egyik legdinamikusabban fejlődő interdiszciplináris kutatási irányzatnak számít. A digitális technológiák fejlődésével, a mind komplexebb adatstruktúrák kialakulásával, illetve az egyre kifinomultabb elemzői és adat-vizualizációs módszerek megjelenésével ugyanakkor az elmúlt években a társadalmi jelenségek tanulmányozásának újabb és újabb dimenziói váltak lehetővé. A hálózatkutatás és „nagy adat” kutatási irány elsődleges célkitűzése a hálózatkutatás elméleti és módszertani megközelítéseiből kiindulva nagyméretű („big data” típusú) adatok elemzése, ezekre alapozva pedig különböző társadalmi folyamatok modellezése, a hálózatokban zajló terjedési és kommunikációs folyamatok vizsgálata és szimulációja.

Osztályvezető: Szikra Dorottya

Az osztály tagjai:

Acsády Judit

Albert Fruzsina

Dávid Beáta

Fernezelyi Borbála

Kapitány Föveny Ágnes

 

Légmán Anna

P.Tóth Tamás

Paksi Veronika

Takács Judit

Tóth Olga

Zombory Máté